Ugdymo scenarijai

Bendrieji principai

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas

Abiturientams taikomas iki 2022 m. sausio 31 d.

Abiturientų mokymasis nuo 2022 m. vasario 1 d.

Tęstinis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos

Neformalus vaikų švietimas