Ugdymo scenarijai

Ugdymo scenarijai Bendrieji principai Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Pradinis ugdymas Pagrindinis ir vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas Abiturientams taikomas iki 2022 m. sausio 31 d. Abiturientų mokymasis nuo 2022 m. vasario 1 d. Tęstinis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos Neformalus vaikų švietimas