Dokumentai

OV sprendimai ir LRV nutarimai

2021 m. rugsėjis

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo (2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-1978)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  pakeitimo (2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2050) 

2021 m. rugpjūtis

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1903)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1904)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1907)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1908)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl testavimo ugdymo įstaigose“ (2021 rugpjūčio 24 d. V-1927)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 25 d. V-1931)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (2021 rugpjūčio 30 d. V-1965)

 

2021 m. birželis

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1559)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1551)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1558)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553)

Vyriausybės nutarimas Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1407)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1406)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1405)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1404)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl formaliojo profesinio mokymomo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 16 d. Nr. V-1402)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-17

2021 m. gegužė

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, taisyklių patvirtinimo pakeitimo (2021 m. gegužės 28 d. Nr. V-1236)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, taisyklių patvirtinimo (2020 m. kovo 12 d. Nr. -352)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1168)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo sąlygų pakeitimo (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1174)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1173)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo sąlygų pakeitimo (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1172)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1177).

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija (2021-05-17 – 2021-05-23)

Operacijų vadovo sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. gegužės 6 d. Nr. V-1036)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo (2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1023)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose (2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1021)

2021 m. balandis

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. balandžio 29 d. Nr. V-987)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo pakeitimo (2021 m. balandžio 29 d. Nr. V-989)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose (2021 m. balandžio 21 d. Nr. V-890)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl vidurinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokinių ugdymo organizavimo (2021 04 19)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo pakeitimo (2021 m. balandžio 7 d. Nr. 216)

2021 m. kovas

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-587)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-585)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-576)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-577)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo (galiojanti suvestinė redakcija 2021 03 16 – 2021 03 31)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose (2021 m. kovo 12 d. Nr. V-513)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo (suvestinė redakcija 2021-02-25 – 2021-03-05)

2021 m. sausis

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ (2021 m. sausio 28 d. Nr. V-179)

Vakcinacijos planas (2020 01 29)

Prioritetinėje grupėje vakcinacijai – švietimo darbuotojai, karantino metu turintys tiesioginį kontaktą su mokiniais.

https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas