Dokumentai

OV sprendimai ir LRV nutarimai

2022 m. balandis

Sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo ugdymo įstaigose atšaukus ekstremalią situaciją (2022 m. balandžio 29 d.) 

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ripažinimo netekusiais galios (2022 m. balandžio 29 d. Nr. V-847) 

 

 

2022 m. kovas

Sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo ugdymo įstaigose atšaukus ekstremalią situaciją (2022 m. balandžio 29 d.) 

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų ripažinimo netekusiais galios (2022 m. balandžio 29 d. Nr. V-847) 

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. kovo 31 d. Nr. V-676) 

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. kovo 31 d. Nr. V-672)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. kovo 31 d. Nr. V-675)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. kovo 31 d. Nr. V-671)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. kovo 31 d. Nr. V-674)

2022 m. vasaris

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“ (2022 m. vasario 1 d. Nr. V-209 ) Suvestinė redakcija nuo 2022-02-07

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (2022 m. vasario 2 d. )

LR Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo (2022 m. vasario 2 d. ) Suvestinė redakcija nuo 2022-02-05

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. vasario 3 d. Nr. V-242). Suvestinė redakcija nuo 2022-02-04

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. vasario 3 d. Nr. V-238) Suvestinė redakcija nuo 2022-02-05

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose“ pakeitimo (2022 m. vasario 17 d. Nr. V-352)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo (2022 m. vasario 17 d. Nr. V-351) Suvestinė redakcija nuo 2022-02-21

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2022 m. vasario 17 d. Nr. V-343) 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2022 m. vasario 22 d. Nr. V-376)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. vasario 22 d. Nr. V-385)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ pakeitimo (2022 m.  vasario 22d. Nr. V-383)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. vasario 22 d. Nr. V-382)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. vasario 22 d. Nr. V-380)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių tyrimo ugdymo įstaigose“ pakeitimo (2022 m. vasario 22 d. Nr. V-384)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl  pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo (2022 m. vasario 23 d. Nr. V-401)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. vasario 24 d. Nr. V-421)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2022 m. vasario 24 d. Nr. V-420)

2022 m. sausis

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“ (2022 m. sausio 12 d. Nr. V-45)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo“ (2022 m. sausio 14 d. Nr. V-67) Uždarose erdvėse vykstančių renginiu metu privaloma dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio raspiratorius.

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo“ (2022 m. sausio 14 d. Nr. V-68) Pakeitimai susiję su vaikais nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų.

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo“ (2022 m. sausio 14 d. Nr. V-73) Pakeitimai susiję su mokinių amžiumi ir izoliacijos sąlygų pasikeitimu.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo (2022 m. sausio 14 d. Nr. V-75) Mokiniai po kontakto ugdymo įstaigoje izoliuojami, jeigu nesitestuoja, nepriklausomai nu imunizacijos statuso. Persirgusiems 90 d. testavimas / izoliacija netaikoma. Mokytojai po kontakto ugdymo įstaigoje neizoliuojami, rekomenduojama testuotis, po kontakto namuose gali nesiizoliuoti, jeigu testuojasi.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2022 m. sausio 21 d. Nr. V-130)

 

2021 m. lapkritis

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 9 d. Nr. V-2528)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (Nr. V-1927. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-10)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2561)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2560)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2559)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2558)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 15 d. Nr. V-2582)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 15 d. Nr. V-2583)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  paskelbimo“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 17 d. Nr. 943)

Operacijų vadovo sprendimasDėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621)

Operacijų vadovo sprendimasDėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2625)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ pakeitimo (2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2629)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ (2020 m. vasario 26 d. Nr. 152)

2021 m. spalis

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo. (2021 m. spalio 14 d. Nr. V-2295) 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimas (2021 m. spalio 27 d. Nr. 875)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (2021 m. spalio 28 d. Nr. V-2438)

2021 m. rugsėjis

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo (2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-1978)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“  pakeitimo (2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2050) 

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2142)

2021 m. rugpjūtis

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1903)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1904)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1907)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 20 d. V-1908)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl testavimo ugdymo įstaigose“ (2021 rugpjūčio 24 d. V-1927)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 rugpjūčio 25 d. V-1931)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (2021 rugpjūčio 30 d. V-1965)

 

2021 m. birželis

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1559)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1551)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1558)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553)

Vyriausybės nutarimas Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-07-01 

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1407)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1406)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1405)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1404)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl formaliojo profesinio mokymomo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. birželio 16 d. Nr. V-1402)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-17

2021 m. gegužė

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, taisyklių patvirtinimo pakeitimo (2021 m. gegužės 28 d. Nr. V-1236)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, taisyklių patvirtinimo (2020 m. kovo 12 d. Nr. -352)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1168)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl formaliojo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo sąlygų pakeitimo (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1174)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1173)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo sąlygų pakeitimo (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1172)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose (2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1177).

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija (2021-05-17 – 2021-05-23)

Operacijų vadovo sprendimas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 m. gegužės 6 d. Nr. V-1036)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo (2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1023)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose (2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1021)

2021 m. balandis

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams organizavimo būtinų sąlygų (2021 m. balandžio 29 d. Nr. V-987)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl konsultacijų ir egzaminų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo pakeitimo (2021 m. balandžio 29 d. Nr. V-989)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose (2021 m. balandžio 21 d. Nr. V-890)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl vidurinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokinių ugdymo organizavimo (2021 04 19)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo pakeitimo (2021 m. balandžio 7 d. Nr. 216)

2021 m. kovas

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-587)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl konsultacijų baigiamųjų klasių mokiniams organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-585)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-576)

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir neformaliojo profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų“ (2021 m. kovo 19 d. Nr. V-577)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo (galiojanti suvestinė redakcija 2021 03 16 – 2021 03 31)

Operacijų vadovo sprendimas Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose (2021 m. kovo 12 d. Nr. V-513)

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo (suvestinė redakcija 2021-02-25 – 2021-03-05)

2021 m. sausis

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ (2021 m. sausio 28 d. Nr. V-179)

Vakcinacijos planas (2020 01 29)

Prioritetinėje grupėje vakcinacijai – švietimo darbuotojai, karantino metu turintys tiesioginį kontaktą su mokiniais.

https://koronastop.lrv.lt/lt/vakcinavimas