Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis švietimas

profesinis mokymas ir studijos

Ugdymas izoliacijos sąlygomis

Vaikui izoliuojantis ugdymas jam turi būti organizuojamas hibridiniu ar nuotoliniu būdu

Ugdymo procesas mokiniui (-iams), negalinčiam (-iems) mokytis klasėje dėl izoliacijos, tęsiamas organizuojant jį hibridiniu, mišriu arba nuotoliniu būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma, išskyrus atvejus, kai mokinys (-iai) serga.

Mokiniui, besimokančiam pavienio mokymosi forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 procentų Bendrųjų ugdymo planuose nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus. Izoliacijoje esant keletui klasės mokinių iš paralelių ar iš gretimų (pvz., 3–4, 7–8 kl.) klasių gali būti sudaryta laikinoji grupė šių mokinių nuotoliniam mokymui ir konsultacijoms, kol jie yra izoliacijoje. Sudarius laikinąją grupę iš izoliacijoje esančių mokinių, jie priskiriami vienai iš klasių, mokiniams sudaromas laikinas pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis.

Hibridinis mokymo būdas yra organizuojamas tada, kai mokykla (klasė) turi tam tinkamą įrangą ir izoliacijoje yra vienas ar keletas klasės mokinių (ne visa klasė).

Esant izoliacijoje nedideliam mokinių skaičiui galima organizuoti mokymą mišriu būdu, numatant vaizdo konsultacijas mokiniams ir skiriant savarankiškas užduotis. Mokiniams sudaromas laikinas konsultacijų tvarkaraštis. Patarimus, kaip taikyti hibridinį ir mišrų ugdymo būdą, galima rasti Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo (si) vadove.

Jei izoliacijoje yra visa mokinių klasė, mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Šie mokymo proceso organizavimo būdai gali būti taikomi ir mokiniams, sergantiems COVID-19 besimptomiškai, jeigu mokinio tėvai (globėjai ir rūpintojai) tam neprieštarauja.

Izoliacijoje esantiems mokiniams organizuojant nuotolinį mokymąsi,  ne mažiau kaip 80 proc. ugdymui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) turi būti skiriama sinchroniniam ugdymui (vaizdo pamokoms, konsultacijoms ir pan.) ir ne daugiau kaip 20 proc. – asinchroniniam ugdymui (savarankiškam mokinių mokymuisi).

Mokyklose dėvime kaukes

Koronavirusu galime užsikrėsti bet kur. Kad būtų saugiau, uždarose erdvėse dėvime apsaugines kaukes. Užsidėkime kaukę ir mokykloje. Kaukės saugo, kai jas dėvime tinkamai: kaukę dėkime švariomis rankomis; ji turi dengti burną ir nosį, svarbu prispausti metalinę juostelę, kad kaukė nekristų, stengtis neliesti kaukės ant veido. Nusiėmę saugiai išmeskime ir nusiplaukime rankas. Kaukės gali apsaugoti ir nuo kitų virusinių ligų. Būkime saugūs. Saugokime vieni kitus.

Skiepai nuo COVID-19 mokiniams

Per vienerius pandemijos metus Lietuvos ligoninėse nuo koronaviruso gydėsi daugiau kaip pusė tūkstančio vaikų. Kai kurie – reanimacijoje. Skiepai padėjo išgelbėti šimtus milijonų gyvybių visame pasaulyje, kurias anksčiau nusinešdavo raupai, difterija ir kitos ligos. Kasmet šiuos skiepus gauna milijonai vaikų. Kuo daugiau žmonių pasiskiepija – tuo greičiau užkerta kelią plisti virusui. Nuo sunkių ligos formų vaikus gali apsaugoti vakcinos. Lietuvoje skiepijami vaikai nuo 5 metų. 

Testavimas nuo Covid-19 mokiniams

Užsikrėsti COVID -19 galime įvairiose vietose: parduotuvėje, koncerte, vaikų gimtadienyje.  Ir  net patys to nežinodami, galime paskleisti virusą. Todėl rekomenduojama mokiniams  profilaktiškai testuotis. Tai leidžia nustatyti ligą, kai sergantis nejaučia jokių simptomų, bet ją platina kitiems. Mokyklos gali rinktis iš dviejų testavimo būdų: kaupiniai arba greitieji antigenų testai. Testavimas savanoriškas.  

Ugdymo scenarijai

Daugiau naudingos informacijos

Apie mokyklų darbą pandemijos sąlygomis

Susisiekime

+370 700 38 801

Taip pat galite skambinti +370 521 91 190 arba +370 521 91 189