Profesinis mokymas ir studijos

Pirminis profesinis mokymas

 

Pirminis profesinis mokymas vyksta yprastai, kaip iki pandemijos.

 

Testavimas

Nuo 2022 m. gegužės 1 d. periodinis profilaktinis testavimas savikontrolės testais  ugdymo įstaigose nebevykdomas.  

 

Tęstinis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos

Tęstinis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos  vyksta įprastai, kaip ir iki pandemijos pradžios. 

Izoliacija

Studentams, mokiniams, dėstytojams ar kitiems darbuotojams susirgus COVID-19 izoliuotis neprivaloma. 

Žmogus bus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu, jei per 24 val. nebekarščiuoja ir susilpnėja kiti simptomai.

Simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama vykti į darbą, studijas, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.

Sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims izoliuotis nereikia.