Testavimas darbuotojams

Neįgijusiems imuniteto švietimo įstaigų darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis. Nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turi prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis. 

Testai privalomi  švietimo įstaigų darbuotojams, laisviesiems mokytojams ir kitiems švietimo teikėjams. Taip pat ir visiems kitų įstaigų darbuotojams, kurie teikia valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas švietimo įstaigoje ir kituose švietimo teikėjuose.  

Profilaktiniai tyrimai nėra tikslingi ir nevykdomi asmenims, kurie: 

–    persirgę COVID-19 liga ir nuo teigiamo SARS-Cov-2 PGR / antigeno testo rezultato praėjo mažiau nei 210 dienų;
–    turintys COVID-19 ligos serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, o nuo atsakymo praėjo ne daugiau kaip 60 dienų.
–    paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą. 

Darbuotojai darbdaviui turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šias aplinkybes. 

Darbuotojai patys registruojasi paskambinę Karštosios linijos telefonu 1808 arba apsilankę www.1808.lt (pasirinkti „Profilaktiškai besitikrinantiems“). 

Sveikatos patikrinimai atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir jų mobiliuose punktuose. Darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, sveikatos duomenys tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS). Darbuotojai, kurie privalo pasitikrinti, darbdaviui turi pateikti sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS.