Profesinis mokymas ir studijos

Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo sąlygų.

Saugumo sąlygos

1.

Laikomasi grupių, klasių, srautų atskyrimo principo: maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse, srautuose esančių mokinių kontaktas. Viename grupių, klasių sraute gali būti ne daugiau kaip 150 mokinių. Rekomenduojama rinktis kuo mažesnius atskiriamų grupių, klasių, srautų dydžius. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina mokymas, neturėtų tiesiogiai kontaktuoti su mokiniais.

2.

Tarp mokymo veiklose dalyvaujančių asmenų, kai tai leidžia veiklos organizavimo ypatumai, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

3.

Jei organizuojamas maitinimas, turi būti užtikrintas klasės / grupės / srauto izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės / grupės / srauto  valgymo salė išvėdinama ir išvaloma.

4.

Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas asmuo, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

5.

Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.

6.

Darbuotojų, mokinių sveikatos būklė stebima: sudaromos sąlygos matuotis temperatūrą. Kontaktinėse veiklose negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Jie turi nedelsdami palikti mokymo vietą. Rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba adresu www.1808.lt.

7.

Uždarose patalpose mokiniai ir darbuotojai dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja lauke  arba kitųveiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, jiems rekomenduojama nešioti veido skydelį. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz., dėl darbo su klausos negalią turinčiais mokiniais), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).

Testavimas

Mokiniams. Visose mokyklose sudaromos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis vienu iš mokyklos pasirinktų būdų (kaupiniai, antigenai). Dėl testavimo būdo apsisprendžia mokykla. Mokiniai testuojasi mokykloje, testais aprūpina mokykla.

Darbuotojams. Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis.

Galimi ribojimai

Stebėdama ir vertindama situaciją Vyriausybė atskirai spręs, kokiu atveju galėtų įsijungti griežtesnis scenarijus. Esant itin sudėtingai situacijai, Vyriausybė gali svarstyti priimti sprendimą pagrindinį, vidurinį ugdymą ir pirminį profesinį mokymą leisti vykdyti kontaktiniu būdu tik tuo atveju, jei klasė būtų imunizuota (bus pakankamai daug persirgusių ir/ar paskiepytų mokinių) arba reguliariai testuojasi. Švietimo įstaigų veiklos apribojimai gali būti įvedami tiek konkrečios mokyklos, tiek savivaldybės, tiek nacionaliniu lygiu.

Tęstinis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos

Tęstinis profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos  kontaktiniu būdu galimos tik tiems, kurie yra pasiskiepiję, persirgę arba turi ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo
ėminio paėmimo momento) atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo neigiamą atsakymą.
 

1.

Uždarose patalpose privaloma dėvėti kaukes ir laikytis 2 metrų atstumo, jei tai leidžia veiklos ypatumai.

2.

Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

3.

Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.

4.

Darbuotojų, mokinių sveikatos būklė stebima: sudaromos sąlygos matuotis temperatūrą. Kontaktinėse veiklose negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Jie turi nedelsdami palikti mokymo vietą. Rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba adresu www.1808.lt.

Izoliacija

Nustačius COVID-19 atvejį, vykdant profesinį mokymą ar aukštojo mokslo studijas, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija.

Visi su juo kontaktą turėję nesiskiepiję ir nepersirgę asmenys privalo izoliuotis 10 dienų.