Ugdymas izoliacijos sąlygomis

Ugdymas mokiniui, negalinčiam mokytis klasėje dėl izoliacijos

Ugdymo procesas mokiniui (-iams), negalinčiam (-iems) mokytis klasėje dėl izoliacijos, tęsiamas organizuojant jį hibridiniu, mišriu arba nuotoliniu būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma, išskyrus atvejus, kai mokinys (-iai) serga.

 

Mokiniui, besimokančiam pavienio mokymosi forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 procentų Bendrųjų ugdymo planuose nustatyto metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus. Izoliacijoje esant keletui klasės mokinių iš paralelių ar iš gretimų (pvz., 3–4, 7–8 kl.) klasių gali būti sudaryta laikinoji grupė šių mokinių nuotoliniam mokymui ir konsultacijoms, kol jie yra izoliacijoje. Sudarius laikinąją grupę iš izoliacijoje esančių mokinių, jie priskiriami vienai iš klasių, mokiniams sudaromas laikinas pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis.

Hibridinis mokymo būdas yra organizuojamas tada, kai mokykla (klasė) turi tam tinkamą įrangą ir izoliacijoje yra vienas ar keletas klasės mokinių (ne visa klasė).

Esant izoliacijoje nedideliam mokinių skaičiui galima organizuoti mokymą mišriu būdu, numatant vaizdo konsultacijas mokiniams ir skiriant savarankiškas užduotis. Mokiniams sudaromas laikinas konsultacijų tvarkaraštis. Patarimus, kaip taikyti hibridinį ir mišrų ugdymo būdą, galima rasti Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo (si) vadove.

Jei izoliacijoje yra visa mokinių klasė, mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Šie mokymo proceso organizavimo būdai gali būti taikomi ir mokiniams, sergantiems COVID-19 besimptomiškai, jeigu mokinio tėvai (globėjai ir rūpintojai) tam neprieštarauja.

Izoliacijoje esantiems mokiniams organizuojant nuotolinį mokymąsi,  ne mažiau kaip 80 proc. ugdymui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) turi būti skiriama sinchroniniam ugdymui (vaizdo pamokoms, konsultacijoms ir pan.) ir ne daugiau kaip 20 proc. – asinchroniniam ugdymui (savarankiškam mokinių mokymuisi).

Ugdymo organizavimas klasėje, kai serga dalis mokinių

Ugdymo įstaigos sprendžia, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikos. Priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos gali skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą (IPRR), užtikrinantį, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu.

 

Priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos gali skelbti infekcijų plitimą ribojantį režimą (IPRR), užtikrinantį, kad mokiniai nedalyvautų ugdymo procese kasdieniu (kontaktiniu) mokymo proceso organizavimo būdu.

Šią tvarką apibrėžia Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengti pagrindiniai kriterijai, atsižvelgiant į COVID-19 ligos atvejų ir protrūkių skaičiaus didėjimą vaikų ugdymo įstaigose, taip pat į gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) pakilimas.   

IPRR skelbimo tikslas – suvaldyti COVID-19 ligos atvejų, taip pat gripo ir kitų ŪVKTI plitimą ugdymo įstaigoje ar jos dalyje, nutraukiant kontaktinį ugdymą ir mažinant užsikrėtimo tikimybę vaikams ir ugdymo įstaigos darbuotojams. Jei situacija ugdymo įstaigoje ar jos dalyje atitinka nustatytus kriterijus, IPRR gali skelbti ugdymo įstaigos vadovas. Galimybė skelbti IPRR išlieka ir kitais atvejais, neatitinkančiais nustatytų kriterijų, jei ugdymo įstaigos prašymu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) patvirtina poreikį tą daryti. 

IPRR gali būti skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui. Ugdymo įstaigoje paskelbus IPRR, tėvai, įtėviai, budintys globotojai ar seneliai gali gauti nedarbingumo pažymėjimą vaiko iki 8 metų amžiaus, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens priežiūrai.

Kriterijai, kuriems esant ugdymo įstaigos gali skelbti IPRR:

 1. Ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmeniu, kai:
  •    daugiau kaip 20 proc. mokinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute:
  – nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo dėl COVID-19 ligos rezultatas 
  – arba patvirtinama COVID-19 liga, gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (ŪVKTI)
  – arba pasireiškė ŪVKTI požymiai, pavyzdžiui, karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., 
  •    tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių ar grupių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute.

  2. Klasės (grupės) lygmeniu: 
  – kai klasėje ar grupėje mokiniai yra testuojami savikontrolės greitaisiais antigeno testais jų neizoliuojant po turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga, ir nuo pirmo COVID-19 ligos atvejo nustatymo 10 dienų laikotarpiu PGR metodu koronaviruso infekcija patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje ar grupėje ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga;
  – kai bent trečdaliui klasės ar grupės mokinių nustatomas teigiamas savikontrolės greitojo antigeno testo dėl COVID-19 ligos rezultatas arba patvirtinama koronaviruso infekcija, gripas ar ŪVKTI, įskaitant mokinius, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai, pavyzdžiui, karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.

  Atkreipiame dėmesį, kad dėl didelės rizikos sąlyčio su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju izoliuotų asmenų skaičius į IPRR skelbimo kriterijus nėra įtrauktas, nes ugdymo įstaigose sudaryta galimybė ne izoliuotis, o testuotis. 

  Švietimo įstaigų, kuriose įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas (arba karantinas), sąrašą ir skelbiamą IPRR laikotarpį galima rasti ČIA.